Asterič in Obelnik 28: Soči

„Sotschi“

– Bum

– klonk