Asterič in Obelnik 47: Obisk v A-zoni

„Besuch in der A-Zone“

– Ach so, du bist es, Zdravko.