Asterič in Obelnik 82: Bum

„Sožitje –Zusammenleben“